Cookies & integritetspolicy

För att skapa en trygg köpupplevelse för dig som kund informeras du här om hur Webbjätten AB samlar in och bearbetar data. Vid tecknande av någon av Webbjätten AB:s tjänster med tillhörande allmänna villkor godkänner du även vår cookies och integritetspolicy.

Personuppgifter

Med personuppgifter avses de uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvariga för hanteringen av dina personuppgifter är:

Första part

Webbjätten AB
Org.nr: 559072-0628
Västra Storgatan 29
291 31 Kristianstad

Tredje part (ekonomisystem)

Fortnox AB
Org.nr: 556469-6291
Bollgatan 3D
352 46 Växjö

Vi på Webbjätten AB värnar om din personliga integritet och samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt. Vi strävar efter att hantera dina personuppgifter på bästa sätt och följer dataskyddsförordningen GDPR där reglerna för personuppgiftshantering finns reglerade. Den här policyn hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Vid eventuella frågor kring vår personuppgiftshantering, vänligen kontakta info@webbjatten.se.

Vilka personuppgifter sparar vi?

De personuppgifter Webbjätten AB samlar in från dig som kund när du genomför ett köp av en eller flera av Webbjätten AB´s tjänster är juridiskt företagsnamn, organisationsnummer, för- och efternamn, adress, e-postadress, webbplats, domän och telefonnummer.

För att vi ska få hantera dina personuppgifter krävs en vårdnadshavares samtycke. Genom köp av någon av Webbjätten AB´s tjänster garanterar du att du har vårdnadshavares samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. Inom EU regleras krav på minimiålder för hantering av personuppgifter av varje medlemsstat.

Genom att singera Webbjätten AB´s utfärdade avtal på någon av Webbjätten AB´s tjänster godkänner jag allmänna villkor hos Webbjätten AB. Jag garanterar dessutom att jag har vårdnadshavares samtycke till hantering av personuppgifter, utifrån gällande lagstiftning.

Till vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

De personuppgifter Webbjätten AB samlar in, lagrar och bearbetar är enbart de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt köp, dvs. till syfte att kunna leverera dina tjänster och ta emot din betalning. Den rättsliga grunden för vår hantering av personuppgifter är därmed att vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett köpavtal mellan Webbjätten AB och dig som kund.

Genom att dina personuppgifter finns sparade hos oss kan din tjänst hanteras på ett smidigare sätt och vi kan på så sätt förbättra din köpupplevelse. Vi kan även informera dig om nyheter och kampanjer som vi tror kan intressera dig via nyhetsbrev som skickas till din registrerade e-post. Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Din e-postadress, företagsnamn, för- och efternamn, adress, webbplats, domän och telefonnummer kommer inte att användas för marknadsföring på andra webbsidor i något syfte utan är enbart till Webbjätten AB´s förfogande.

Vi värnar om ditt integritetsskydd och använder inte dina personuppgifter till annat än det ursprungliga syftet, vilket är beskrivet i denna policy.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Webbjätten AB använder krypterad kommunikation och alla personuppgifter lagras på vårt ekonomisystem Fortnox, för mer information om Fortnox integritetspolicy läs här: https://www.fortnox.se/om-fortnox/integritet-och-sakerhet/integritetspolicy/. Vid hantering av dina personuppgifter arbetar vi även efter en intern säkerhetspolicy framtagen för att säkerställa att vi följer gällande lagkrav.

Dina personuppgifter hanteras endast av Webbjätten AB via det CRM system som används genom ekonomisystemet Fortnox. Dina personuppgifter kommer inte att delas med obehöriga. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Webbjätten AB.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Webbjätten AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Vilka är dina rättigheter?

Du har som kund rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, möjlighet att uppdatera dessa eller att få dem raderade. Som kund har du även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi slutar då att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter. För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post.

Cookies

Webbjätten AB använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på sajten. Personuppgifter lagras inte i cookies och kan därmed inte spåras till en specifik person. Cookies är väldigt små textfiler som sparas på din hårddisk när du besöker hemsidor. De huvudsakliga syftena för användning av cookies är webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. Vi använder oss av första- och tredjepartcookies.

En del cookies är direkt nödvändiga för sajtens funktionalitet. Dessa håller ordning på dina inställningar och gör din upplevelse smidigare genom att bland annat känna igen din enhet och komma ihåg dina inställningar.

Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare. Dessa inställningar drabbar dock viss funktionalitet på sajten och vi ber dig vara medveten om att detta kan medföra att hemsidan inte fungerar korrekt.

Vilka cookies använder vi?

Google Analytics

Syfte: Används för att samla in information om hur vår webbsida används. Exempelvis vilka sidor som besöks, hur lång tid en sida besöks, statistik avseende klick på länkar, vilket sökord som tog besökaren till vår webbsida. Detta ger oss möjligheten att utveckla användarupplevelsen.

Ändringar i Integritetspolicyn

Webbjätten AB förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i Integritetspolicyn som är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ändringar kommer att publiceras i detta dokument.

Senaste ändrad 2018-05-23